De beurtenkaarten zijn bruikbaar voor alle wekelijkse lessen op eender welke locatie.